Monday, November 15, 2010

Saturday, November 6, 2010

Tuesday, November 2, 2010


BLACK BERRY - Ayam Muda yang akan masuk ke kategori Serama A. Ayam ini akan dipertandingkan pada tahun hadapan disebabkan ekor mudanya yang belum meluruh.